Уважаеми родители, отсъствията на деца, които са били под карантина от КОВИД -19 се извиняват служебно. Децата постъпват в детското заведение след карантина с бележка от личен лекар, че не са контактни със заразно болен.

 

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ_КОВИД

План за работа в условия на КОВИД 2020