ВАЖНО

  Уведомяваме родителите на децата в предучилищна възраст, за приема им в детското заведение, че трябва да подадат заявление /приложение № 1 към чл. 4, […]

Уважаеми родители, по заповед на Министъра на здравеопазването от 30.03.2021г./ РД-01-194, Ви уведомявам,че детското заведение ще отвори врати за прием на децата  на 05.04.2021г. Всички […]

НОВИНИ

С  Ъ О Б Щ Е Н И Е   Уважаеми родители, поради забавяне и невъзможност за приключване на ремонтните дейности в сградата, ДГ №94 […]

АКТУАЛНИ НОВИНИ

Уважеми родители и колеги! Уведомяваме Ви, че считано от 30.11.2020г. до 18.12.2020г. за децата на ДГ 94″Детски свят“ се преустановява присъствието. Електронните издания в online […]

Актуални новини

СЪОБЩЕНИЕ При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от […]

за таксите

Уважаеми родители, Уважеми родители, моля, тези от Вас, които плащат таксите на децата си в ДГ 94 „Детски свят“ по ЕЛЕКТРОНЕН (БАНКОВ) ПЪТ, това да […]