Директор

Вангелия Пешева

Тел: 0887923511

Email: odz_94@abv.bg

 

Педагози

Светла Тоева

Ст. учител

 

Стефка Андреева

Ст. учител

 

учители:

Атидже Пашева

Вангелия Иванова

Бонка Ангелова

Вера Георгиева

Росица Димитрова

Анелия Борисова

За  децата се грижат също непедагогически персонал, осигуряващ вкусната храна, хигиената в детското заведение и оказват непрекъснато помощ на децата.