През учебната 2020/2021 година се провеждат както следва ДОД:

-Английски език: „Дева Коларски“ООД

-Народни танци: „Фул денс“

ДОД- Английски език в ДГ 94 „Детски свят“ ще се провежда следните дни:
Сряда:
I-ва група – 15:35-15:55ч.
II-ра група – 16:00-16:20ч.
ПГ-смесена 5и6 год.-15:00-15:30ч.
Петък:
I-ва група – 09:30-09:50ч.
II-ра група – 09:50-10:10ч.
ПГ-смесена 5и6 год.- 09:00-09:30ч.
ДОД- Народни танци в ДГ 94 „Детски свят“ ще се провежда следните дни:
Вторник и Четвъртък:
I-ва група – 10:00-10:30ч.
II-ра група – 10:30-11:00ч.
ПГ-смесена 5и6 год.-11:00-11:30ч.
Възпитателно-образователният процес се организира така, че в детската градина да цари спокойна и ведра атмосфера.
Децата имат възможност да избират дейности, съобразно интересите си, да се обучават и получават знания за света, който ги заобикаля..