ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА КОВИД -2022-2023

ПРАВИЛА АНТИКОРУПЦИЯ-2022-2023

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБРАБ. НА ЛИЧНИ ДАННИ-2022-23

АДАПТАЦИОНЕН МОДЕЛ

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДГ 94 -2022-2023

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 2020-2024_ДГ_94 (2022-2023)

ПЛАН ПРЕДСТАВЯНЕ РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ-2022-23

ЕТИЧЕН КОДЕКС-2022-23

ПРОГРАМА_ПРЕВЕНЦИЯ_РАННО_НАПУСКАНЕ (2022-2023)

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-23

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ94-2023-2024

Дневен режим и седмично разпр. на педаг ситуации-2022-23

ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ_ДГ_94 (2022-2023)

АКТУАЛИЗИРАН-ПЛАН-БДП-2023-2024

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДГ 94

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА 2022-2023

ПЛАН ПРЕВЕНЦИЯ ТОРМОЗ 2022-2023

ПЛАН ТЕРОРИЗЪМ 2022-2023

 КАРТА НА УСЛУГИТЕ НА ДАЗД

ГРАФИК-ЗА-КОНСУЛТАЦИЯ-С-РОДИТЕЛИ-2022-2023