Екипите  работещи по  групи са съответно:

Яслена група:

-мед. сестра Валентина Попова

-мед . сестрa- Емилия Огнянова

помощник възпитатели:

– Анелия Борисова

– Галина Иванова

Първа група

учители:

– Светла Тоева

-Вера Георгиева

пом. възпитател – Емилия Чапкънова

                   Втора група

Учители:

– Вангелия Иванова

– Бонка Ангелова

пом. Възпитател – Галина Тодорова

Подтотвителна група5 и 6 годишни (смесена група)

   Учители:

–   Атидже Пашева

–  Стефка Андреева

пом. възпитател – Валентина Радева