Екипите  работещи по  групи са съответно:

Яслена група

Мед . сестрa- Емилия Огнянова

детегледачки-

-Николина Петрова

– Анелия Борисова

– Галина Иванова

Първа група

учители – Светла Тоева

Вера Георгиева

пом. възпитател – Емилия Чапкънова

                   Втора група

Учители – Вангелия Иванова

– Атидже Пашева

пом. Възпитател – Галина Тодорова

Подтотвителна група5 и 6 годишни (смесена група)

   Учители-   Бонка Ангелова

–  Стефка Андреева

пом. възпитател – Валентина Радева