Екипите  работещи по  групи са съответно:

Яслена група:

-мед. сестра Валентина Попова

детегледач- Анета Ракова

помощник – възпитатели:

– Галя Величкова-Петрова

– Галина Иванова

Първа група

учители:

– Стефка Андреева

-Атидже Пашева

пом.  – възпитател – Валентина Радева

Втора група

Учители:

– Анелия Борисова

– Мария Димитрова

-Росица Димитрова

пом. – възпитател – Славка Йотова

Трета група

   Учители:

–   Светла Тоева

–  Вера Георгиева

пом. – възпитател – Галина Иванова

Четвърта група

учители:

-Вангелия Иванова

-Бонка Ангелова

пом.- възпитатели:

-Галя Величкова

-Галина Иванова