С  Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                   Уважаеми родители, поради забавяне и невъзможност за приключване на ремонтните дейности в сградата,

ДГ №94 „Детски свят“ ще отвори врати на 07.08.2023г. /понеделник/.

                Децата от нашата градина, могат да посещават работещите детски градини в район „Кремиковци“, СО, които са:

ДГ №140 „Зорница“ – с. Долни Богров, като заедно с децата отива и наш персонал.

 

                                                                       Благодарим предварително за разбирането!

Програма ЛЯТО 2021 – 2022 г. Дейност: „Щом червеното гори, значи казва Спри!“
Правилата за безопасност знаем!
На червено спираме – не се маем!
Зелено светне ли, макар голяма –
пресичам за ръка със мама!